1. и 2. јула, у ОШ “Цар Константин”, у Нишу, реализована је обука наставника математике основних школа Пиротског округа, за примену новог програма наставе математике у 5. разреду. У фокусу процеса наставе и учења је ученик, а  акценат у наставном плану је на постављању исхода, стратегији осмишљаваља сценарија учења, компетенцијама, пројектној настави.

      Обуку су прошли предметни наставници наше школе: Славица Маринковић, Надица Ђуров, Саша Миланов.
      Водитељи обуке: Сузана Ивановић и Радоје Кошанин (један од аутора нових уџбеника математике за 5. разред основне школе, издавачке куће БИГЗ).
Office 365 Education

Електронска пошта

Продужени боравак
Распоред звона

Преподне:

 • 1.час 08:00 – 08:45
  2.час 08:50 – 09:35
  3.час 09:50 – 10:35
  4.час 10:50 – 11:35
  5.час 11:40 – 12:25
  6.час 12:30 – 13:15


Пoподне:

 • 1.час 13:30 – 14:15
  2.час 14:20 – 15:05
  3.час 15:20 – 16:05
  4. час 16:20 – 17:05
  5. час 17:10 – 17:55
  6. час 18:00 – 18:45