Прва фаза Пројекта уређења школског дворишта ОШ „Душан Радовић“ је завршена.