У четвртак, 30.05.2019. у одељењу 3/1 реализован је угледни  час српског језика „Род и број придева“. Реализатор часа је била Оливера Јовановић.

У реализацији часа коришћене су различите наставне методе и наставна средства чиме је допринето остваривању свих предвиђених циљева.Час је био веома динамичан. Ученици су путем припремљеног материјала и ППТ презентације показали велико интересовање за стицањем нових знања и активно  учествовали у свим сегментима часа. По завршетку часа уследила је дискусија.

Часу су присуствовали педагог Светлана Стојановић, помоћник директора Тони Ристић, предметни наставници и учитељи.