У издвојеном одељењу у Станичењу поводом Дана школе организована је радионица коју су са ученицима од првог до шестог разреда и предшколском групом водиле Драгана Јовичић, Снежана Алексић и Сањица Стојановић. Ученици су инспирисани песмом Душана Радовића “Јесења песма” стварали песме, приче, цртали и израђивали радове. Изложба продукта рада биће у петак 29.новембра.