Данас је у OШ “Душан Радовић“ у Станичењу обележен међународни Дан планина (11.децембар). Циљ обележавања овог датума  је упознавање ученика са планинским подручјима, њиховим вредностима, говорили смо о лепоти, биолошкој разноврсности, проблемима. Нагласили смо и потребу да се води већа брига о њиховој заштити и подигне свест о значају планина за очување квалитетног живота становништва. У радионицама су учествовали ученици свих разреда, кроз бројне активности.

Ученици старијих разреда су својим млађим другарима презентовали знања о рељефу и облицима рељефа у окружењу, а потом су на карти Србије проналазили наше највеће и најпознатије планинске центре. Израдили сурељефе од пластелина где су могли да уоче одлике. Изадили су презентацију „Светски Дан планина“ и паное следећих садржаја “Планине Србије“, “Највиши врхови Света“,“Светски дан планина“.

На часу српског језика у седмом разреду су се повезали са темом и обрадили „Највише планине у свету“ – за сваку планину написали су по једну реченицу на којој су изучавали појам синтагме и атрибута у оквиру синтагме. О свакој планини је речено по нешто што је карактеристично за њу. У шестом о „Насељима у планинским пределима“. Разговарали су о селима из перспективе етнологије јер су на часу обрађивани „Живот и обичаји народа српског“ Вука Караџића. Поредили су изглед села некад и сад.

На часу биологије цртају вертикалне вегетацијске спратове које повезују са привредним делатностима.

Завршна активност је била боравак на свежем ваздуху,разгледање и уочавање узвишења у околини са наставницом физичке културе Иваном  Ћирић.

Организатори радионице су: наставница географије Валентина Јанковић, учитељице Снежана Минић и Снежана Алексић, наставница српског језика Драгана Јовичић,наставница биологије Марија Пауновић и наставница физичке културе Иванa  Ћирић.