Тромесечна обука 25.12.2021. године приведена је крају вредновањем свих активноти које су реализоване у оквиру семинара „Развој кључних компетенција за целоживотно учење“. Један део семинара реализован је у школи 26.9.2012. године у непосредном раду са водитељима семинара Светланом Медар и Марином Остојић, када су обрађене теме и други део семинара у коме су наставници реализовали читав низ активости реализован је у току наредна три месеца. Наставници су изабрали да међупредметна тема буде Саобраћај – безбедност деце у саобраћају.

Циљ семинара је да обучи наставнике да у планирају и реализују наставу да би се током обраде теме реализовале активности које код деце развијају компетенције за целоживотно учење.

Тему су обрађивали наставници српског језика Драгана Јовичић, Јасмина Николић, Зоран Марковић,  енглеског језика Маја Игњатовић, Јелена Пенчић, Марија Митић, математике Славица Маринковић, Светлана Тодоровић, биологије Марија Димитријевић, историје Снежана Ђорђевић, технике и технологије Станко Андонов и информатике Дејан Коцић и наставници разредне наставе Снежана Алексић, Снежана Минић, Марија Тошић, Маја Соколовић, Анита Голубовић, Бобан Голубовић, Оливера Јовановић, Светлана Ћирковић, Данијела Костић, Александра Јовановић, Лела Ђорђевић, Павлина Митић, Сањица Стојановић.  Активности које су реализоване у школи посетиле су и процениле Јована Красић, Драгана Игњатовић, Драгана Јовичић, Снежана Алексић, Снежана Минић, Маја Соколовић.

Наша школа одабрана је да буде део овог великог пројекта јер је препозната од стране министарства као школа у којој је настава на високом нивоу и препозната као пример добре праксе. Биће израђен приручник са примерима које је наша школа као једна од изабраних доставила.