ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА:

  1. Јовица Стамболић, председник
  2. Владислав Алексов, заменик председника
  3. Данијела Костић, члан
  4. Славица Маринковић, члан
  5. Биљана Мишић, члан
  6. Биљана Тодоровић, члан
  7. Маја Голубовић, члан
  8. Љубомир Милановић, члан
  9. Биљана Стојановић, члан

ПРЕДСТАВНИК ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА:

  1. Сара Ђокић