ОБРАСЦИ:


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ И ВАН УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ:

СЕПТЕМБАР

 

У установи:

 • Програм подршке школама за укључивање деце миграната у образовање
 • 26.9.2017. Радионица: Европски дан језика, Марија Митић са ученицима другог, трећег и четвртог разреда.

 

Ван установе:

 • 12.9.2017. Радионица за пријем миграната, Александра Јовановић, Јелена Пенчић
 • 27.9.2017. Стручни скуп: Отворен метод координације хоризонталног учења међу државама, школама и наставницима, Наташа Бранковић, Зоран Марковић, Маја Игњатовић
 • 30.9.2017. Семинар: Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу? каталошки број 495, К4, П4, 8 бодова, присуствовало је 30 полазника.

 

ОКТОБАР

 

У установи:

 

 • 2.10.2017. Радионица: „Рециклирај и уради сам“, Ивана Денчић, Сања Ристић Марковић, пети и осми разред издвојеног одељења у Темској
 • 3.10.2017. Радионица „Подржимо дојење“ у сарадњи са патронажном службом Дома здравља Пирот, Оливера Јовановић и ученици II 1
 • 3.10.2017. Радионица: Деца су украс света – Играчка на дар, IV1, IV2, IV3 са учитељицама
 • 4.10.2017. Радионица „Мостови међу генерацијама – честитка од срца за баке и деке“, поводом Међународног дана старијих лица, Оливера Јовановић и ученици II 1
 • 4.10.2017.Радионица: Табла пријатељства – моји пријатељи свих генерација, Павлина Митић, Александра Костић, Александар Деспотовски
 • 4.10.2017. Радионица: Табла пријатељства, Лела Ђорђевић
 • 5.10.2017. Радионица: „EDL official T-shirt contest for 2018”, Маја Игњатовић и ученици седмог разреда издвојеног одељења у Станичењу
 • 5.10.2017. Јавни час. Неговање генерацијских мостова кроз игру, песму и смех, поводом Дечје недеље, учитељи, ученици, родитељи и деке и баке
 • 6.10.2017. Радионица: „EDL official T-shirt contest for 2018”, Маја Игњатовић, Богдан Ђорђевић и Александра Јовановић са ученицима петог, шестог и седмог разреда
 • 6.10.2017. Спортска радионица: „Игра као мост међу генерацијама“, Сањица Стојановић, Снежана Алексић са бакама и декама и ученицима
 • 6.10.2017. Радионица: Поклон тајном другу, Лела Ђорђевић
 • 6.10.2017. Радионица: Причамо са старијим, Слађана Пејчић
 • 16.10.2017. Радионица „Здраво се хранимо“ у сарадњи са Домом здравља Пирот поводом Светског дана здраве хране Оливера Јовановић и ученици II 1
 • 18.10.2017. Радионица: „Јесен“, Маја Соколовић са децом из удружења МНРЛ и ученицима IV 2
 • 18.10.2017.Радионица поводом Светског дана здраве хране, Оливера Јовановић, Маја Соколовић
 • 19.10.2017. Радионица „Сигуран свет за децу“ у оквиру пројекта Солидарност – Супер аутобус СОС Дечјег села Србије, Оливера Јовановић и ученици II 1
 • 19.10.2017. Излагање на стручним састанцима са дискусијом и анализом:
 1. Анализа завршног испита по обради података од стране ЗУОВ-а 2016/2017. године – српски језик и комбиновани тест, Зоран Марковић
 2. Анализа завршног испита по обради података од стране ЗУОВ-а 2016/2017. године – математика, Светлана Тодоровић
 3. Анализа иницијалног теста из српског језика 2017/2018. године – пети разред, Јасмина Николић
 4. Анализа иницијалног теста из српског језика 2017/2018. године – седми разред, Зоран Марковић
 5. Анализа иницијалног теста из математике 2017/2018. године – пети разред, Светлана Тодоровић
 6. Анализа иницијалног теста из математике – седми разред 2017/2018. године, Саша Миланов
 7. Извештај са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом
 8. Предавање „Безбедност деце на интернету“, Наташа Бранковић
 9. Стручни скуп „Отворени метод координације“ – Београд, Наташа Бранковић
 • 23.10.2017. Угледни час: Примена интерактивних листова, листа, чек листа за самопроцену и напредовање на примеру методске јединице: Језичка култура: Портрет у петом разреду, Драгана Јовичић, угледном часу присуствовало 16 колега
 • 24.10.2017.Радионица: Рад са лишћем – израда јежева и смајлија, Лела Ђорђевић
 • 31.10.2017. Угледни час: Географска средина и људске делатности, Валентина Јанковић
 • 31.10.2017. Радионица: Pumpkin patch, Нена Аранђеловић, Јелена Пенчић, Александар Деспотовски

 

Ван установе:

 

 • 8.10.2017. Обука Настава програмирања у петом и шестом разреду“, 6 бодова
 • 21.10.2017. Семинар: Пројектни модел наставе, каталошки број 444, К2, П1, 8 бодова, присуствовало 30 полазника
 • 22.10.2017. Обука Настава програмирања у петом и шестом разреду“, 6 бодова
 • 28, 29.10.2017. Семинар: Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу,
 • К2,34, П2,3,6, 16 бодова одобрење министра бр.611-00-00525/2017-03

НОВЕМБАР

 

У установи:

 

 • 2.11.2017. Додатна образовна подршка деци, СТИО ШОСО „Младост“
 • 3.11.2017 Тематски дан: Писменост
 • 6.11.2017. Јавни час: Вуку у част, примена драмског метода у настави, Маја Соколовић, Тони Ристић
 • 6.11.2017. Радионица: Вук Караџић од А до Ш, Павлина Митић, Александар Деспотовски, Снежана Ђорђевић, Александра Костић
 • 6.11.2017. Радионица: Хвала Вуку за азбуку, данијела Јордановић
 • 7.11.2017. Радионица: Повезивање слова и гласа, Драгана Јовичић, Јелена Пенчић, деца мигранти и вршњачки едукатори
 • 8.11.2017. Јавни час: Како су се хранили наши преци, Снежана Алексић, Сањица Стојановић
 • 15.11.2017. Радионица: Међународни дан толеранције, Снежана Ђорђевић, Сања Ристић, Ђачки парламент
 • 15.11.2017. Излагање на стручним састанцима са дискусијом и анализом:
 1. Превенција насиља: посебни ризици и мере заштите као и реаговања када се насиље деси, Душица Манић
 2. Подршка ученицима избеглицама / мигрантима Републике Србије, Душица Манић
 3. Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу, Саша Миланов
 • 16.11.2017. Радионица: Од рецепта до посластице, Драгана Јовичић, Јелена Пенчић, деца мигранти и вршњачки едукатори, чланови Ђачког парламента
 • 21.11.2017. Дигитални час: Распевани мрави, музичка култура, Снежана Минић
 • 23.11.2017 Угледни час: Подударност троуглова – примена става о подударним троугловима, Славица Маринковић
 • 28.112017. Тематски дан: Душан Радовић
 • 28.11.2017. Јавни час: „Душан Радовић кроз песму и причу“, Оливера Јовановић
 • 28.11.2017. Радионица О Душану Радовићу, Лела Ђорђевић 

 

ДЕЦЕМБАР

 

У установи:

 • 18.12.2017.Радионица: Израда украса за јелку, Лела Ђорђевић
 • 21.12.2017. Угледни час: Равничарски крајеви Србије, Анђелка Јаначковић
 • 22.12.2017.Радионица: Израда новогодишњих честитки, Лела Ђорђевић
 • 22.12.2017. Угледни час: Множење вишецифрених бројева једноцифреним, Саша Миланов
 • 25.12.2017. Угледни час: Флора и фауна Србије – сусрет са природом, Драган Цветковић
 • 25.12.2017. Радионица: Израда малих јелки од стиропора, Лела Ђорђевић
 • 27.12.2017. Угледни час: Играмо се речима, Мирољуб Николић
 • 27.12.2017.Сценско музичка радионица: У сусрет Новој години, Марија Вељковић, Љубиша Ђорђевић
 • 27.12.2017. Радионица: Пластичном флашом до највеће новогодишње јелке, Маја Игњатовић, Марија Митић, ученици петог, шестог и седмог разреда и ученици ШОСО „Младост“
 • 27.12.2017. Креативна и хуманитарна радионица: Израда и продаја новогодишњих честитки и украса, Сањица Стојановић, Снежана Алексић
 • 29.12.2017. Ликовна и књижевна радионица: Луткарска представа, Сањица Стојановић, Снежана Алексић

 

Ван установе:

 

 • 2.12.2017. Обука са саветнике стручне сараднике: Вредновање образовно-васпитног рада, 8 сати, обуци присуствовало 5 наставника
 • 3.12.2017. Семинар: Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси, каталошки број 137, К4, П4, 8 бодова, присуствовало је 60 наставника,
 • 7./8.12.2017. Обука: Подршка наставницима у реализацији наставе српског језика као језика окружења и образовања, присуствовало 6 наставника
 • 9,10.12.2017. Семинар: Ја и други – вештина комуникације у процесу васпитања и образовања, каталошки број 106, К4, П4, 16 бодова, присуствовало  је 5 наставника

ЈАНУАР

 

У установи:

 

 • 11.1.2018. Радионица: Зимска разгледница, Лела Ђорђевић
 • 23.1.2018. Радионица: Упознавање са ликим и делом Светог Саве, Лела Ђорђевић
 • 26.1.2018. Радионица: Светом Сави у част, Драгана Јовичић, Дејан Коцић, Снежана Алексић
 • 26.1.2018. Јавни час: У част светом Сави, Павлина Митић, Александра Костић, Александар Деспотовски
 • 27.1.2018. Јавни час: Хвалоспев Светом Сави, Марија Вељковић, Љубиша Ђорђевић
 • 27.1.2018. Радионица: А то дете беше Растко, Данијела Јордановић
 • 27.1.2018. Јавни час: Најдрагоценији бисер – Савиндан, Снежана Минић, Дивна Видановић, Данијела Костић

 

 

 

 

 

Office 365 Education

Електронска пошта

Продужени боравак
Распоред звона

Преподне:

 • 1.час 08:00 – 08:45
  2.час 08:50 – 09:35
  3.час 09:50 – 10:35
  4.час 10:50 – 11:35
  5.час 11:40 – 12:25
  6.час 12:30 – 13:15


Пoподне:

 • 1.час 13:30 – 14:15
  2.час 14:20 – 15:05
  3.час 15:20 – 16:05
  4. час 16:20 – 17:05
  5. час 17:10 – 17:55
  6. час 18:00 – 18:45